“ชีวิตนี้ลิขิตได้” YOU CAN HEAI YOUR LIFE

฿185.00

ลูอิส เฮย์
นักเขียนแนวพัฒนาตนเอง
ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก
เขียนหนังสือเล่มนี้สำหรับทุกคน
ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ
ในหน้าที่การงาน การเงิน
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น และสุขภาพ
เธอเน้นให้ทุกคนรัก ยอมรับ นับถือตัวเอง
และตระหนักในคุณค่าของตัวเอง
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่
ความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในทุกบททุกตอนของชีวิต

นอกจากนี้ลูอิสได้รวบรวมคำแนะนำอ้างอิงของเธอ
เกี่ยวกับรูปแบบทางจิตใจที่ก่อให้เกิดความไม่สบาย
ทางร่างกาย และแนะนำวิธีการบำบัดแนวใหม่ที่ได้

มีสินค้าอยู่ 825

หมวดหมู่: